Chân Gà 1kg

95,000đ

Tai Heo 1kg

120,000đ

Gu Bò Úc 500g

125,000đ

Gân Bò 500g

120,000đ

Cá Cam 1kg

100,000đ